Gör rätt saker rätt!

Priora AB är ett konsultföretag som hjälper företag i hela Sverige med praktiskt förbättringsarbete som ger mätbara resultat. Med en enkel metod och engagerad personal inför och vidareutvecklar vi effektivitetshöjande ledningssystem.

Vår metod inkluderar även arbete med förändrat beteende för att säkerställa att uppsatta mål uppfylls. Med stort engagemang hos alla som deltar hjälper Priora till att säkerställa att man gör rätt saker och att saker görs på rätt sätt.


Kontaktuppgifter


Priora AB
Owe Källström
Lilla torget 4
411 18 Göteborg

Telefon: +46 (0)70-5 93 74 73
E-post: info@priora.se